Thông tin về đối tượng lừa đảo Tú hay còn được gọi là Vĩnh

Người này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên mọi người cẩn thận khi giao dịch với người này. Nếu mọi người biết người này ở đâu hãy báo công an gần nhất về thành phần lừa đảo này.

Facebook đối tượng: Hoàng Gia Vĩnh | Facebook

Số điện thoại đối tượng: 0706776222 – 0877272222

 

Hình ảnh đối tượng